Det er det tredje af tre indlæg om farver.

I dette indlæg vil jeg beskrive teorien om farver.

Her bliver bl.a. fortalt om primære- og sekundære-farver, kontraster og meget mere.

God fornøjelse!

Farveteoretisk forklaring

Primære farver – blå, gul og rød. De eneste tre farver der ikke er blandet af andre farver. Alle andre farver kan blandes ud af disse tre farver og hvid og sort.

Sekundære farver – lilla, orange og grøn. De er alle tre blandet af to af primærfarverne

Tertiære farver – alle andre farver end de 6 ovennævnte

Spektralfarver – Den engelske fysiker Isaac Newton viste i 1876, at en lysstråle der bliver ført gennem et 3-kantet prisme, bliver spaltet op i rene og klare farver med glidende overgange. Rød, blå, gul, grøn, orange og lilla er de 6 hovedspektralfarver. Spektralfarverne er de reneste og mest entydige farver øjet kan registrere.

Komplementære farver – modsatte farver i farvecirklen, primær mod sekundær (blå/orange, rød/grøn, gul/lilla). Se også komplementærkontrast nedenfor.

Brækkede farver – man brækker en farve ved at blande den med en anden

Farvens mæthed – mæthed er en farves evne til at holde sorthed og hvidhed borte.

Farvens valør – en farve, der påvirkes af gråtoner får en valør eller tone

Akromatiske (farveløse) farver – sort og hvid er ikke farver. De er lys og mørke

Kolde farver – de kolde farver er på den blå/grønne side af farvecirklen

Varme farver – de varme farver er på den rød/gule side af farvecirklen

Farvekontraster

Egenkontrasten

Egenkontrasten fremkommer når man sætter farver sammen, som adskiller sig fra hinanden så meget som muligt. De tre primære farver sammen giver fx den størst mulige egenkontrast. Det skyldes at de intet har med hinanden at gøre, hverken supplerer eller undertrykker hinandens kulør.

Egenkontrasten vil altid understrege stærkt farvet liv og strålekraft.

Kold/varm

I farvecirklen er det især farverne omkring de orange farver der er varme og farverne omkring de blålige farver der kolde.

Billedmæssigt vil de kolde farver trække sig bagud i billedet, imens de varme farver vil komme frem i billedet.

Kvantitetskontrast

Denne kontrast opstår når der er et stort spring mellem to spektralfarvers lysstyrke og fladeudstrækning.

Et billede der er holdt i matte, dæmpede, brækkede blå eller violette farver kan opvejes ved at lys orange/gul genstand, som kun flademæssigt fylder en ganske lille del af billedet i forhold til det blå, men pga. lysstyrken bringer det ligevægt i billedet.

Kvalitetskontrast

Kvalitetskontrasten er modsætningen mellem de matte, brækkede, dæmpede farver og de mættede, klare og farveintens farver.

Jo mere man knækker en farve eller dæmper den med enten hvid eller sort, jo mindre kvalitet vil den have.

Billedmæssigt vil en farve i høj kvalitet rykke frem i billedet, hvorimod en med lav kvalitet vil trække sig bagud.

Komplimentær- og simultankontrast

Når to komplementærfarver sættes sammen understreger og aktiverer de indbyrdes hinandens specielle farvekarakter.

Kontrasten opstår, når man sætter en primærfarve sammen med en blanding af de to andre primærfarver. Dvs. en komplementærkontrast altid består af alle tre primære farver.

I den rene komplementærkontrast vil en farves komplementærfarve aldrig selv indeholde noget af denne farve.

Simultankontrasten opstår i det øjeblik man sætter skarpt lys på fx en rød farve o stirrer direkte ind i den. Når man så slukker lyset vil øjet simulere formen af den råde farve, nu vil den blot vise sig som et grønt skær. Billedmæssigt bruges det, ved at sætte en gråtonenuance sammen med en stærk kulør. Pga. farvens stærke kulør og vores indbyggede behov for balance vil gråtonen ophæves og vores øjne vil antage komplementærfarvens udtryk.

Lys/mørk-kontrasten

Sort og hvid er den største lys/mørk-kontrast øjet kan opfatte.

I mellem farverne er der også lys/mørk-kontrast. Den største kontrast er mellem gul og violet, imens rød og grøn er lige stærke.

Et billede der er monokromt malet, dvs. kun med en farve, kan også have en stærk lys/mørk-kontrast.

Farvesymbolik 

BLÅ

Cennini kaldte den blå farve for ”Den mest fuldkomne af alle farver”. Teknisk var den lige så dyr at bruge som bladguld. Fx ser man i europæiske middelalderkunst ofte at Jomfru Marias kåbe var blå.

Blå betragtedes som en himmelsk og åndelig farve, og symboliserer i denne sammenhæng, hendes tillid og fromhed.

HVID

Ligeledes er rød og hvid ofte brugt i den selv samme klædedragt. Hvid som symbol på renhed, kyskhed og uskyld, ligesom den hvide lilje hun ofte er afbildet med.

Hvid er også symbol på det det højeste lys, fornuftens lys, intellekt og Gud.

RØD

Den røde farve, som er blodets farve, symboliserede Jomfru Marias kærlighed og offervilje

I ekspressionismen anses den røde farve for liv, lidenskab, vildskab og seksualitet og var igen som oftest møntet på kvinder.

GUL

Gul benyttedes i middelalderen til skildringen af Judas og synagogen og til skildring af kættere. Den bruges derfor den dag i dag ofte som falskhedens farve.

I ekspressionismen er den lyse skingre gule ofte brugt som symbol på vanvid og galskab. Hvorimod den mørke varme gule skaber en fornemmelse af ro og fordybelse.

VIOLET

Violet symboliserede bl.a. lidelse og kan ses i forbindelse med angrende syndere og den lidende Jomfru Maria efter Jesu korsfæstelse.

SORT

Sort bruges ofte i forbindelse med døden, synd, helvede, sort magi og djævlen, da den udtrykker lysmangel og mørke.

I ekspressionismen brugte bl.a. Edvard Munch den som et symbol for voksenlivet/alderdommen.

GRØN

Grøn er en passiv og rolig farve. Den forbindes med indvielse, håb og forjættelse, da det er en jordisk farve, som associerer til vækst, græs og forår. Johannes Døberen er ofte grønklædt i middelalderen.

Farvepsykologi

Farverne har alle en forskellig på virkning på vores psyke. Vi bliver påvirket af farvernes intensitet og styrke, og da vi det meste af tiden befinder os farvede rum, kan det være rart at vide, hvilken påvirkning den enkelte farve har på psyken.

Det er f.eks. ikke tilfældigt at hospitaler ofte har blåt eller grønt på væggene og at dugen på bordet til eksamen, også er grøn.

  Definition Positivt Negativt
Rød Ser ud til at være tættere på end den er, og fanger derved vores opmærksomhed Aktiverende, varme, udadvendt, fysisk mod, styrke, energi, grundlæggende overlevelse, stimulation, maskulinitet, ophidselse. Aggressiv, udfordring, effektfuld, anstrengelse.
Orange Stimulerende og kombinerer det fysiske med det psykiske Glæde, udadvendt, opmuntrende, aktiverende, fysisk velbehag, mad, varme, sikkerhed, sensualitet, lidenskab, overflod, sjov. Nød, frustration, overfladiskhed, umodenhed.
Gul Følelsernes farve Stimulerer logisk tankegang, glæde, optimisme, selvtillid, selvværd, udadvendthed, psykisk styrke, venlighed, kreativitet. Irrationalitet, frygt, følelsesmæssig skrøbelighed, depression, nervøsitet, selvmord.
Grøn Kræver ikke umiddelbart tilpasning fra øjet, og den er derfor afslappende Beroligende, harmoniserende, styrker selvkontrol, balance, forfriskende, universel kærlighed, hvile, genopbygning, miljøbevidsthed, ligevægt, Kedsomhed, stagnation, karakterløshed, svækkelse
Blå Intellektets farve og er grundlæggende beroligende Fremmer koncentrationen, fordybelse, ro, afslappende, intelligens, kommunikation, tillid, effektivitet, klarhed, pligt, logik, kølighed, Kold, reserveret, følelsesløs, uvenlig.
Violet Tager bevidstheden til højere niveauer – også til det spirituelle lag Intuition, spirituel bevidsthed, beherskelse, klarsyn, luksus, sandhed, kvalitet, ægthed Uro, nervøsitet, angst, depression, indadvendthed, dekadence, undertrykkelse
Rosa Påvirker os fysisk, men den beroliger mere end den stimulerer. Den repræsentere det feminine og arternes overlevelse Dæmper angst, stress og aggression, omsorg, varme, feminint, kærlighed, sensualitet, Hæmninger, emotionel klaustrofobi, fysisk svaghed, kastration
Hvid Total refleksion Neddæmpende, hygiejne, sterilitet, klarhed, uberørthed, renhed, enkelthed, effektivitet, sofistikeret. Tomhed, sterilitet, kulde, barriere, uvenlig, elitisme.
Grå Ren grå er den eneste farve, der ikke har nogen direkte psykologiske egenskaber Balance, elegance Depression, mangel på selvtillid, dæmpende, depression, vinterhi, mangel på energi
Sort Total absorberende Sofistikation, glamour, sikkerhed, følelsesmæssig tryghed, effektivitet, substans. Pessimisme, depression, undertrykkelse, tyngde
Brun Associationer til jord og naturen Stabiliserende, tryghed, seriøsitet, varme, natur, jordnærhed, pålidelighed, støtte. Stagnation, mangel på humor, tunghed, mangel på sofistikation

Så få styr på dine farver eller kontakt en grafisk designer.